Oddziały

Kontakt: Nowy Sącz

Gór-Hut Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 28
Nowy Sącz tel.: (0-18) 443-88-92
fax.: (0-18) 443-29-63

n.sacz@gorhut.com.pl
Informacje dodatkowe: województwo małopolskie+Wyświetl większą mapę

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.